Síťový monitoring: Sledování infrastruktury (G3)

Monitorování stavu prvků infrastruktury

Standardní službyNadstandardní služby
Více informací Ikona šipky

Základní vlastnosti služby

Služba zprostředkovává informace o využití a stavu síťové (případně jiné) infrastruktury nebo její části v krátkodobé (hodiny, dny), střednědobé i dlouhodobé (roky) perspektivě. To umožňuje uživatelům kontrolovat míru využití zdrojů, dostupnost volných kapacit, průběhy chybovostních a jiných charakteristik a strategicky plánovat další rozvoj.

Služba je technicky realizována pomocí sběru, zpracování a vizualizace dat z aktivních prvků infrastruktury prostřednictvím systému G3 (vyvíjeného sdružením CESNET) a jeho nadstaveb. Shromážděná data jsou předzpracována a dlouhodobě uchovávána v úložišti, kde jsou průběžně agregována. Vizualizace umožňuje jednorázové výstupy pro ad-hoc požadavky i automaticky generované pohledy.

Základní rámcové varianty služby

  • Informace o dílčí infrastruktuře v rámci e-infrastruktury CESNET (základní služba)
  • Informace o infrastruktuře uživatele pomocí prostředků e-infrastruktury CESNET (placená služba)
  • Informace o infrastruktuře uživatele pomocí prostředků uživatele (placená služba)

Výstupy lze přizpůsobit technickým i manažerským úhlům pohledu.

  • Umožňuje uživatelům sledovat aktuální zátěže, míru využití zdrojů, dostupnost apod.
  • Umožňuje uživatelům efektivně eliminovat úzká místa.
  • Pomáhá optimalizovat a strategicky plánovat rozvoj vlastní infrastruktury na základě chybovostních a jiných charakteristik.
  • Systém G3 je vybaven komplexním aparátem pro vstupní zpracování, klasifikaci, filtraci, ukládání provozních záznamů i jejich následné statistické zpracování.

Tato služba je určena především pro správce, případně manažery dílčích infrastruktur připojených k e-infrastruktuře CESNET (např. dedikované sítě, virtuální sítě, výpočetní infrastruktury apod.). Další skupinou potenciálních uživatelů jsou uživatelé takto vytvořených infrastruktur – jednotlivé týmy, virtuální organizace apod. Službu je možné realizovat i pro externí subjekty.

 

Základní služba přístupu k údajům o dílčí infrastruktuře v e-infrastruktuře CESNET (webové rozhraní G3) je pro připojené organizace bez dalších poplatků. Pro individuální nasazení služby do prostředí organizace a pro externí subjekty se cena stanovuje individuálně.

Ikona šipky
Ikona šipky

Nenašli jste, co jste hledali?