AntiDDoS ochrana

Řízení nežádoucího provozu připojených koncových sítí

Standardní služby
Více informací Ikona šipky

Základní vlastnosti služby

Služba RTBH (Remotely Triggered Black Hole) filtrování umožňuje připojeným organizacím řízení provozu do jejich koncové sítě v případě výskytu anomálního provozu, typicky při záplavových útocích typu (D)DoS.

Prostřednictvím protokolu BGP lze definovat, který provoz směřující do koncové sítě je nelegitimní a má byt zahozen již páteřní sítí, aniž by zatěžoval přístupovou linku účastníka. Tato služba patří do skupiny nástrojů pro samořízení bezpečnosti organizace.

Zároveň může pověřená osoba účastníka (technický kontakt) požádat na Service Desk o zablokování nelegitimního provozu na určitou IP adresu nebo službu.

  • Možnost filtrování nežádoucího provozu na hraně sítě účastníka, tzn. na úrovni páteřní sítě e-infrastruktury.
  • Snížení nežádoucí saturace vlastní přístupové linky.
  • Samoregulace ze strany účastníka pomocí protokolu BGP.

Služba je dostupná všem připojeným organizacím, které jsou připojeny do e-infrastruktury CESNET pomocí směrovacího protokolu BGP.

Služba je dostupná pro všechny připojené organizace bez dalších poplatků.

Ikona šipky
Ikona šipky

Nenašli jste, co jste hledali?