Kontakty

CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Generála Píky 430/26
160 00 Praha 6

IČO: 63839172
DIČ: CZ63839172

Sdružení CESNET je zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 58848.

Identifikátor datové schránky

gn35eaq

Bankovní spojení

19-8482200297/0100 pro platby v Kč
19-6024040207/0100 pro platby v Kč
19-6560080237/0100 pro platby v EUR
Komerční banka, a. s., Dejvická 52, 160 59 Praha 6
SWIFT - KOMBCZPP

Podatelna

podatelna(at)cesnet.cz (pro zasílání elektronické verze faktur)

Service Desk / uživatelská podpora

E-mail: support(at)cesnet.cz

Telefon: +420 234 680 222
Mobil: +420 602 252 531

Dostupnost 24/7

Elektronické konference

Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém sdružení CESNET je pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dostupný na oznam.to (PIN U3C4)

Příslušná osoba dle zákona o ochraně oznamovatelů:
JUDr. Robert Pecka. pecka(at)lexnova.cz, tel.: +420 737 209 716
poštovní adresa: Whistleblowing CESNET, Lexnova s.r.o., Na Rovnosti 12/2274, 130 00 Praha 3

Sdružení CESNET vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro sdružení nevykonávají práci či obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, tj. sdružení CESNET přijímá pouze oznámení od svých zaměstnanců, dobrovolníků, praktikantů, stážistů a od uchazečů o tyto pozice.

Externí oznamovací systém provozovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR je dostupný na oznamovatel.justice.cz.

Ochrana osobních údajů

Subjekt údajů může svou žádost pro uplatnění práv vůči správci osobních údajů (CESNET) zaslat datovou schránkou sdružení CESNET nebo e-mailem na adresu oou-zadost(at)cesnet.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 28305043
Odpovědná osoba za výkon funkce pověřence: JUDr. Petr Novotný, LL.M.
Doručovací adresa: Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2
E-mail: novotny(at)mt-legal.com
Telefon: +420 606 794 386

Nonstop uživatelská podpora

Ikona telefonu +420 234 680 222