Unikátní soubor služeb

Tvoříme součást vládou schválenou národní e-infrastruktury pro vědu a výzkum. Poskytujeme unikátní soubor služeb zahrnující nadstandardní vysokorychlostní přístup do sítě Internet a do partnerských sítí pro vědu, výzkum a vzdělávání po celém světě. Součástí tohoto souboru služeb je prostředí pro ukládání dat, náročné výpočty, podporu spolupráce týmů i jednotlivců, bezpečnostní služby a nástroje pro správu identit. Tyto služby poskytujeme také organizacím veřejné správy a dalším veřejně prospěšným institucím. Vědcům a výzkumníkům poskytujeme výpočetní centra, datová úložiště a nástroje pro vzdálenou spolupráci. 

Služby Ikona šipky
Přerušovaná čára Přerušovaná čára Přerušovaná čára

Přístup ke službám e-infrastruktury

Služby pro organizace

Členové sdružení CESNET mají v souladu se stanovami automaticky právo na přístup k e-infrastruktuře CESNET.

 

Jiná organizace se může připojit, pokud splňuje podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET. V rámci měsíčního poplatku získává organizace přístup k e-infrastruktuře CESNET a získává přístup k unikátnímu souboru služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

 

Standardní služby e-infrastruktury CESNET jsou poskytovány v rámci členského příspěvku nebo měsíčního poplatku.

 

Nadstandardní služby pokrývají individuální potřeby specifických skupin uživatelů a jsou realizovány na základě samostatné dohody za úhradu.

Služby pro jednotlivce

I jako individuální výzkumník můžete využívat služby e-infrastruktury CESNET. 

 

Pro svůj výzkum můžete využívat výpočetní centra, datová úložiště a nástroje pro vzdálenou spolupráci.

 

Tyto služby poskytujeme spolu s partnery CERIT-SC a IT4I jako konsorcium e-INFRA CZ.


Jednotlivcům, kteří se zabývají studiem nebo vědeckými projekty, poskytujeme výpočetní infrastrukturu pro náročné výpočty, datová úložiště a další služby.

Služby sdružení CESNET

Síťové služby
Ikona šipky
Ikona šipky

Připojení internetovým protokolem

Připojení do e-infrastruktury CESNET rychlostí až n x 400 Gbps

Ikona šipky

Vyhrazené E2E služby: Lambda

Dedikované datové propojení s vysokou propustností a nízkým zpožděním

Ikona šipky

Vyhrazené E2E služby: Photonic

Optické propojení pro kritické, výzkumné a speciální přenosy

Ikona šipky

Přidělování internetových identifikátorů

Přidělování internetových identifikátor (IP adres)

Ikona šipky

DNS služby

Služby zabezpečné infrastruktury DNS serverů

Ikona šipky

Vyhrazené E2E služby: Circuit

Datové propojení dvou a více bodů pro VPN a oddělení sítě

Ikona šipky

Časové služby

Přesný čas k synchronizaci počítačových hodin

Ikona šipky

Záložní poštovní server

Zajištění přijmu e-mailů při výpadku mailového serveru organizace

Ikona šipky

Síťový monitoring: Sledování IP provozu (FTAS)

Sledování IP provozu a infrastruktury

Ikona šipky

Síťový monitoring: Sledování infrastruktury (G3)

Monitorování stavu prvků infrastruktury

Ikona šipky
Výpočty
Ikona šipky
Ikona šipky

Náročné výpočty: MetaCentrum

Náročné výpočty a zpracování vědeckých dat

Ikona šipky

Komerční cloudové služby

Zprostředkování komerčních cloudových služeb GÉANT (OCRE)

Ikona šipky

Virtuální servery

Provoz virtuálních serverů na spolehlivé virtualizační infrastruktuře

Ikona šipky
Datová úložiště
Ikona šipky
Ikona šipky

Datová úložiště

Ukládání a sdílení objemných vědeckých dat

Ikona šipky

FileSender

Přenos a krátkodobé uchování velkých objemů dat

Ikona šipky

ownCloud

Synchronizace a sdílení dat

Ikona šipky

Repozitáře NRP

Repozitáře pro vědecká data v prostředí Národní repozitářové platformy

Ikona šipky
Bezpečnost
Ikona šipky
Ikona šipky

Phishingator

Realizace cvičných preventivních phishingových kampaní

Ikona šipky

FLAB – penetrační testy

Penetrační testy jsou preventivní opatření, takže je lze předem plánovat plně dle potřeb zákazníka.

Ikona šipky

FLAB – zátěžové testy

Zátěžové testy jsou preventivní opatření, takže jejich charakter a průběh lze navrhnout a naplánovat podle potřeb zákazníka.

Ikona šipky

FLAB – analýza událostí

Analýza událostí je reakcí na již probíhající nebo proběhlý bezpečnostní incident.

Ikona šipky

Warden

Efektivní sdílení informací o bezpečnostních událostech a incidentech

Ikona šipky

Mentat

Zpracování bezpečnostních informací získávaných z bezpečnostních nástrojů CESNET

Ikona šipky

NERD

Znalostní databáze škodlivých IP adres

Ikona šipky

NESSUS

Zapůjčení licence pro samotestování zabezpečení připojených koncových sítí

Ikona šipky

Antispam Gateway

Antispamová a antivirová ochrana koncových poštovních serverů a domén

Ikona šipky

AntiDDoS ochrana

Řízení nežádoucího provozu připojených koncových sítí

Ikona šipky

PassiveDNS

Sběr, ukládání, prezentace a interpretace historických dat o DNS mapováních

Ikona šipky
Multimédia
Ikona šipky
Ikona šipky

Meetings

Online videokonference a semináře

Ikona šipky

IP telefonie

Propojení telefonních ústředen zapojených institucí

Ikona šipky

Streaming

Distribuce video obsahu do Internetu

Ikona šipky

Speciální obrazové přenosy

Přenos audio a video signálů o vysokém rozlišení a s nízkým zpožděním

Ikona šipky

Videoarchiv

Archiv audio nebo videoobsahu uložený na úložištích CESNETu

Ikona šipky
Identita
Ikona šipky
Ikona šipky

eduID Connect

Snadné ověření a přístup ke službám členů federace identit

Ikona šipky

eIDAS

Vzdálené elektronické podepisování a služby vytvářející důvěru

Ikona šipky

Certifikáty pro uživatele a servery

Digitální certifikáty pro zabezpečení komunikace serverů a jednotlivců

Ikona šipky

Časové značky

Jednoznačné potvrzení času k určité události nebo objektu

Ikona šipky