E-infrastruktura CESNET

Pojmem e-infrastruktura bývá označována komplexní sada IT nástrojů (zařízení, softwaru a integrujících služeb), které tvoří platformu poskytující soubor IT služeb určený pro další vědní obory, a to od přírodních věd po umění a vědy humanitní. 

Hlavní činností sdružení CESNET je provoz a rozvoj stejnojmenné e-infrastruktury. Jedná se o IT infrastrukturu určenou pro potřeby české vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání. E‑infrastruktura CESNET je součástí unikátní e-infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace v ČR s názvem e-INFRA CZ, kterou tvoří:

Tato tzv. velká výzkumná infrastruktury je zavedena do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jedním z cílů e-INFRA CZ je propojit její jednotlivé části tak, aby uživatelé získali jednotný přístup ke službám e-INFRA CZ, a jednotnou uživatelskou podporu při užívání těchto služeb. Služby e-INFRA CZ mohou čerpat uživatelé, kteří v souladu s Podmínkami přístupu k infrastruktuře e-INFRA CZ mají status uživatele e-INFRA CZ.

Více o e-INFRA CZ se dozvíte na webu této e-infrastruktury.

 

Významné komponenty e-infrastruktury CESNET

Jedinečnost e-infrastruktury CESNET je primárně dána vlastnostmi jejích integrujících služeb. Mezi tyto integrující služby patří především: