Virtuální digitální šatník nabízí pohyblivé 3D modely muzejních textilií

Ikona hodin 31. ledna 2024

Praha 31. ledna 2024. Navrhnout postup pokročilé digitalizace a prezentace textilních předmětů a ověřit tuto metodu na předmětech ze sbírky Muzea města Prahy. To byl cíl projektu Virtuální digitální šatník, jehož úspěšné dokončení oznámily sdružení CESNET, Muzeum města Prahy, Fakulta elektrotechnická ČVUT a firma importech. Společně na něm pracovaly od července 2021 do loňského prosince.

„Výsledky mají zásadní význam pro dokumentaci stavu cenných textilních sbírek muzeí, které trpí při fyzické manipulaci i přirozeným stárnutím, ale také pro prezentaci textilních exponátů badatelům a široké veřejnosti,“ říká Dr. Sven Ubik ze sdružení CESNET.

Hlavním výstupem projektu jsou propracované 3D modely vybraných textilií. Řešitelé se navíc nespokojili pouze se statickými objekty, ale jednotlivé modely rozpohybovali. Navržený postup byl ověřen na cenné kolekci oděvů obyvatel Prahy z 19. století, která se nachází ve sbírce Muzea města Prahy. Výsledná prezentace umožňuje spatřit cenné historické oděvy v pohybu, což by jinak nebylo možné.

Jak vypadají digitální pohyblivé repliky textilních předmětů, mohou posoudit návštěvníci výstavy Od pravěku ke fraku, kterou pořádá Muzeum města Prahy v domě U Zlatého prstenu. Repliky si dokonce mohou virtuálně obléknout pomocí snímací kamery a velkoformátového monitoru prostřednictvím interaktivního digitálního kiosku připojeného k internetu.

„Kiosky jsou připojeny k virtuálnímu serveru v infrastruktuře CESNET, kde jsou 3D modely uložené. Můžeme tak průběžně aktualizovat obsah digitálních kiosků, doplňovat další modely a monitorovat jejich správnou činnost,“ doplňuje Sven Ubik.

Metoda digitalizace a prezentace vyvinutá v rámci projektu Virtuální digitální šatník bude využitelná pro další cenné sbírky textilních předmětů. Těžit z ní budou jak badatelé, tak návštěvníci muzeí a uplatnění najde i v textilním průmyslu.

Ukázky digitalizací předmětů vytvořených odborníky sdružení CESNET jsou dostupné na webové stránce – zde.

Podrobný technický popis postupu vytváření digitálních replik a jejich prezentací bude k dispozici v odborných článcích v časopisech Journal of Cultural Heritage a IEEE Access.

 

Projekt Virtuální digitální šatník byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA (číslo projektu TL05000298).

Fotogalerie