Před 30 lety byla spuštěna síť CESNET, základ tuzemského internetu. Její rychlost se od té doby zvýšila 10milionkrát

Ikona hodin 15. června 2023

Praha 15. června 2023. Přesně před 30 lety, 15. června 1993, zahájilo České vysoké učení v Praze provoz akademické počítačové sítě CESNET. Propojila tehdy deset českých a moravských univerzitních měst rychlostí 19,2 kbit/s, hlavní trasa Praha-Brno se mohla pochlubit 64 kbit/s. Šlo o zásadní milník v zavádění internetu do České republiky.

„Síť CESNET byla zpočátku jedinou možností, jak se v naší zemi připojit. Původně výlučně akademická infrastruktura proto začala své volné kapacity nabízet pro komerční účely, a internet se tak dostal i k zájemcům ze soukromé sféry,“ říká Jan Gruntorád, jeden z hlavních iniciátorů vzniku akademické sítě a dlouholetý ředitel sdružení CESNET, které bylo založeno v roce 1996 a převzalo provoz stejnojmenné sítě od ČVUT.

Dnes má síť CESNET přenosovou kapacitu v řádu stovek gigabitů za sekundu, je tedy 10milionkrát rychlejší než před 30 lety. Svými parametry a poskytovanými službami, pokročilými metodami monitoringu, detekce i kybernetické ochrany patří mezi nejvyspělejší vědecko-výzkumné sítě v Evropě a je klíčovou součástí unikátní národní e-infrastruktury pro výzkum, vědu a vzdělávání e-INFRA CZ.

Síť CESNET hraje po celou dobu své existence důležitou roli v českém, ale i evropském internetu. Sdružení CESNET se záhy po svém vzniku přidalo k přípravám projektu TEN-34, jehož cílem bylo vybudovat v Evropě páteřní akademickou infrastrukturu odpovídající podobným projektům v USA. Tato síť dnes působí pod názvem GÉANT a evropským vědcům či výzkumníkům poskytuje špičkovou rychlost připojení i související služby.

V roce 2001 začíná éra sítě CESNET2 charakteristická přechodem na gigabitové rychlosti, které v původním konceptu, založeném na poskytování kapacity coby služby, nebyly běžně dostupné. CESNET proto začal jako jedna z prvních infrastruktur na světě prosazovat Customer Empowered Fibre Networks (CEF), optické sítě budované nad takzvanými temnými vlákny, jejichž osazení přenosovou technikou si zajišťuje sám zákazník. S příchodem DWDM technologie, která umožňuje přenášet po jednom vlákně desítky nezávislých signálů, se v roce 2004 možnosti páteřní infrastruktury opět posunuly. I dnes, po několika upgradech, je technologie DWDM nadále základem páteřní sítě.

Rostoucí objem datových přenosů a příchod aplikací vyžadujících nárazově extrémní datové toky vyvolal v následujících letech potřebu navyšovat jádro sítě na stále vyšší přenosové rychlosti. V letošním roce sdružení dokončilo významný upgrade, který umožní přenos dat v páteři sítě rychlostí až 400 Gbit/s na jeden kanál s možností budoucího navýšení na terabitové rychlosti.

Nasazení moderních síťových prvků vede také k citelnému snížení nároků na housing technologie a k redukci spotřeby elektrické energie. Páteř sítě je budována na 2240 kilometrech optických tras, jsou na ní poskytovány i pokročilé přenosu přesného času a frekvence a je připravena pro přenosy kvantových klíčů (QKD) na sdíleném médiu. Protože modernizace přinesla zásadní generační technologickou změnu, sdružení aktualizovalo i označení páteřní sítě na CESNET3.

„Naši uživatelé nyní mohou efektivněji pracovat a vyměňovat si data. Zrychlí se rovněž jejich napojení na datová úložiště CESNET, infrastrukturu pro náročně výpočty MetaCentrum, superpočítačové centrum IT4Innovations, ale i na zahraniční partnery připojené prostřednictvím panevropské sítě GEÁNT,“ říká současný ředitel sdružení CESNET Jakub Papírník.

Topologie sítě CESNET v polovině roku 1993

 

Topologie sítě CESNET v roce 2023

 

30 let sítě CESNET rok po roku

 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Jeho cílem je provoz a rozvoj ICT služeb, které tvoří národní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a vzdělávání e-INFRA CZ. Nedílnou součástí aktivit je také výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. CESNET je aktivním partnerem v řadě zahraničních výzkumných infrastruktur, jako jsou panevropská síť pro výzkum, vývoj a vzdělávání GÉANT, evropská gridová infrastruktura EGI.eu a evropská infrastruktura pro otevřenou vědu EOSC. Více na www.cesnet.cz a www.e-infra.cz.