CESNET bude spolupracovat s House of Lobkowicz na digitalizaci uměleckých sbírek

Ikona hodin 21. května 2024

Praha 21. května 2024. Sdružení CESNET a zástupci rodiny Lobkowiczů podepsali memorandum o spolupráci, jejímž cílem je digitalizace rodových uměleckých sbírek a jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Dlouhodobé vzdělávací aktivity zaštítěné organizací House of Lobkowicz se díky digitalizaci stanou dostupnějšími pro zájemce jak v České republice, tak v zahraničí.

Významným využitím digitalizace bude podpora programu Mladý kurátor (video), v jehož rámci studenti pracují s reálnými uměleckými předměty z Lobkowiczkých sbírek. Jejich digitální trojrozměrné kopie umožní studentům pokračovat ve studiu předmětů i v domácím prostředí. CESNET bude spolupracovat na podpoře tohoto programu s Fakultou informačních technologií ČVUT.

Spolupráce House of Lobkowicz se sdružením CESNET přispěje k rozvoji a popularizaci historie, kultury, ale také technologického pokroku v duchu kréda rodiny Lobkowiczů: Sdílíme minulost, tvoříme budoucnost.

„Navázání partnerství s rodinou Lobkowiczů je pro nás velkou výzvou. Budeme chtít podtrhnout její historický odkaz, tradici i kulturní bohatství, které představují její výjimečné sbírky. Využijeme naše unikátní technologie i zkušenosti na poli digitalizace historických předmětů,“ říká Dr. Sven Ubik ze sdružení CESNET.

Sdružení dlouhodobě spolupracuje se sbírkotvornými institucemi při výzkumu a vývoji nových způsobů digitalizace a prezentace kulturního dědictví. Tyto nové metody nacházejí uplatnění ve vzdělávání, v distančním zpřístupnění předmětů i v nových formách dokumentace unikátních objektů kulturního dědictví.

V poslední době CESNET zaujal například spoluprací s Muzeem hlavního města Prahy, při vytváření digitálních pohyblivých 3D replik historických oděvů z depozitáře muzea. Na podobných projektech pracuje s Národním muzeem i dalšími organizacemi.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Jeho cílem je provoz a rozvoj ICT služeb, které tvoří národní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a vzdělávání e-INFRA CZ. Nedílnou součástí aktivit je také výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. CESNET je aktivním partnerem v řadě zahraničních výzkumných infrastruktur, jako jsou panevropská síť pro výzkum, vývoj a vzdělávání GÉANT, evropská gridová infrastruktura EGI.eu a evropská infrastruktura pro otevřenou vědu EOSC. Více na www.cesnet.cz a www.e-infra.cz.

Fotogalerie